Management Team

Sanjeev Sharma
Chairman/Ceo
Mamta Sharma
Vice Chairman

Ritwik Sharma
COO
Rajeev Sharma
Vice President

Editorial Team

N M Bhatia
Punit Sharma

Shakti Banerjee
Shiva Kumar

Gita Panday
Laveena Joseph

Leena Nagpal
Dr H K Chopra

Piyush Singh
Piyush Rajwanshi

Isha Suri
Tanisha Singh

Chinar Shah
Amitabh Srivastava

Archana Sharma
Gangesh Sachdeva

Celebrity Team

Ashit Chatarjee
Pankaj Berry

Prachee Rajvanshi
Rajeeta Raj

Rajesh Diwakar
Tej Sapru

Vivek Sharma
Zahid Ali

Designer Team

Abhishek Gaurav
Video Editor & Graphic Designer
Manas Pasrija
Designer